Gett around

אשדוד

אחת הערים הגדולות בארץ, שבה נמל גדול וחשוב שהוא שער כניסה מרכזי של סחורות לישראל. אשדוד שוקקת החיים קשורה ביותר לגוש דן, ורבים מתושביה נוסעים יום-יום לעבודה בתל אביב ובסביבותיה. Gett שמחה לספק לתושבי אשדוד שירות חשוב, המצמצם את התנועה בכבישים העמוסים וחוסך טרחה וזמן.