Gett around

אשקלון

Gett נמצאת כמובן גם באשקלון, העיר המערבית בישראל, בת חמשת אלפים שנים, מרכז חיים ושער לדרום המדינה. היא מתהדרת בחופים יפים, בשמורות טבע מרהיבות שבהן בעלי חיים נדירים ואתרים ארכאולוגיים חשובים.