Gett around

באר שבע

בירת הנגב, המרכז הכלכלי והתרבותי המתפתח של הדרום ואחת הערים החשובות בישראל, זכתה לאחרונה לעדנה עם צמיחתן של חברות הייטק ועסקים חדשים בפארק תעשייה חדש ומטופח. גם השירות Gett הגיע לעירו של אברהם ותושבי העיר נהנים מהמבצעים המיוחדים ומהשירות הנוח.