(אתה כמעט שם)
הודעה עם הוראות נשלחה למספר שהזנתם.
מה מספר הטלפון שלך? (רק מספרים בבקשה)