מדיניות פרטיות

GETT
מדיניות פרטיות
בתוקף מתאריך: 6 במרץ 2018

1. מדיניות הפרטיות של GETT

1.1 חברת Gett (להלן: “Gett”, “אנו” או “אנחנו”) מחויבת להגן ולכבד את פרטיותך, כמשתמש, מתקשר, מבקר או המוסר מידע ל-Gett.

1.2 Gett מכירה בחשיבות המידע האישי שלך ובאחריות המוטלת עליה ממסירת המידע האישי על ידך. מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) מפרטת את האופן בו ישתמשו Gett והחברות הקשורות לה ברחבי העולם במידע האישי שלך, הן באופן פעיל והן באופן פאסיבי, במסגרת שימושך באתר האינטרנט של Gett (להלן: “אתר האינטרנט”) ו/או הורדת או שימוש באפליקציה הסלולרית של Gett (להלן: “האפליקציה”), בין אם הנך נהג, צי רכבים, נותן שירותי תחבורה או שליח (בכל מקרה, להלן: “נהג”), נוסע, מקבל או שולח משלוחים (בכל מקרה, להלן: “נוסע”), משתמש אפליקציה, מבקר באתר, מבקר במשרד או מועמד למשרה. במדיניות זו (יחד עם תנאי השימוש של Gett ומסמכים אחרים הנזכרים בהם) מבקשת Gett לקבוע את הבסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך, מנציגך או מעסיקך, או מידע אותו תמסור ל-Gett, לרבות מהו המידע אותו היא רשאית לאסוף באמצעות אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, באיזה אופן ישמש המידע, אופן גילוי המידע שנמסר על ידך לצדדים שלישיים והשימוש ב-“עוגיות” או בקבצים או תגיות באתר האינטרנט ובאפליקציה.

1.3 Gett מחויבת להגן על המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים. נבקשך לקרוא בעיון את מדיניות זו ולהבין את עמדותיה ונהליה של Gett בנוגע למידע האישי שלך ולאופן שבו תנהג בו Gett.

1.4 תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד והיא מיועדת לשני המינים כאחד.

2. אישור המדיניות על ידי המשתמש

שימושך בשירותי Gett (להלן: “השירותים”) או רישום, הורדת מידע או כניסה לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה, מהווים אישור מצדך כי ידועים לך או שניתנה אפשרות לקרוא את מדיניות הפרטיות ואת נהלי Gett המפורטים בה, לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע על פי תנאי מדיניות זו. המידע המוחזק בידי Gett אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.

במידה שתמסור ל-Gett כל מידע אודות אדם אחר, עליך להפנות את תשומת לבו של אדם זה כאמור למדיניות פרטיות זו.

בכל שאלה או הערה בנוגע לסוגיות פרטיות באתר ו/או באפליקציה, אנא פנה ל-Gett באמצעות דוא”ל, לכתובת privacy@gett.com.

3. סוגי המידע הנאסף

3.1.1 Gett אוספת “מידע אישי” וכן “מידע אנונימי” אודות משתמשים ומבקרים. מידע אישי הנו מידע שניתן לעשות בו שימוש על מנת לתקשר עמך או לזהותך, כגון שם מלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, פרטי צורת התשלום, שם משתמש, סיסמה, כתובת דואר, כתובת IP ותמונת פרופיל, וכן מידע המקושר למידע כאמור. “מידע אנונימי” הנו מידע שאינו מאפשר לנו לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט או באפליקציה, כגון נתוני שימוש (usage data), במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.

3.1.2 באפשרותך להיכנס ולבצע חיפוש בחלקים מסוימים באתר, ולהוריד את האפליקציה, מבלי למסור מידע אישי, אף שכמו רוב ספקי אתרי האינטרנט והאפליקציות הסלולריות, אנו אוספים מידע מסוים ממכשיריך, כגון כתובת ה-IP, מידע רזולוציית מסך, מיקום גאוגרפי, פרטי Wifi, פרטי דפדפן, מספר זיהוי מכשיר ייחודי (להלן: “UDID”) במידת הצורך ו/או מערכת ההפעלה הסלולריות שלך, ומשתמשים בערכות פיתוח למפתחים, דוגמת Mixpanel וערכות פיתוח אחרות למפתחים (SDK) לצורך השגת ניתוח מפורט אודות מכשירים. כמו כן, אנו אוספים מידע אודות מיקום גאוגרפי ממבקרים המורידים את האפליקציה ומשתמשים בה. לעתים, מידע זה, הנאסף באופן פאסיבי, יהיה מידע אישי – אנא ראה באופן ספציפי את סעיפים 3.1.5 ו-3.1.7. לתשומת לבך, באפשרותך לבחור שלא למסור לנו מידע מסוים (לדוגמה, באמצעות שינוי הגדרות העוגיות שלך, אנא ראה סעיף 5). הבחירה אם למסור לנו כל מידע נתונה להחלטתך, אולם אם לא תעשה כן, תיתכן הגבלה על מאפייני האתר או האפליקציה בהם תוכל להשתמש.

3.1.3 מידע הנמסר מרצון

מידע הנמסר לנו מיוזמתך במהלך שימושך באתר ו/או באפליקציה נאסף על ידינו. להלן דוגמאות:

3.1.3.1 מידע אישי שתזין בעת הרשמתך או שימושך באפליקציה, לרבות שמך המלא, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, צורת התשלום, פרטי חיוב, תמונת פרופיל ומידע פרופיל;

3.1.3.2 תכתובת עמנו (לדוגמה דוא”ל, הודעות טקסט) או עם נוסעים או נהגים אחרים (לדוגמה הוראות לנהגים, בעל פה או בכתב);

3.1.3.3 מידע הנמסר מיוזמתך במסגרת העדפותיך או במסגרת סקרים, לשירותי תמיכת לקוחות או בשיחות שירות לקוחות, או המתפרסם על ידך בכל פורום, לרבות מדיה חברתית ובלוגים. אנו רשאים להקליט את שיחות שירות הלקוחות לצורכי בקרת איכות ושיפור השירות;

3.1.3.4 מתן שירותים או תוכן מקוון לצורך טיפול בבקשותיך ובפניותיך, לרבות מידע הנמסר מיוזמתך בעת הרשמה לאתר ו/או לאפליקציה; רישום לקבלת שירותים או הצעות של Gett; הורדת מידע שפורסם באתר ו/או באפליקציה; פרסום חומרים; או בקשת שירותים נוספים מ-Gett;

3.1.3.5 מידע שתמסור לנו או לצד ג’ בנוגע לתכניות נאמנות של צדדים שלישיים הקשורים ל-Gett, לרבות מספר זיהוי בתכנית נאמנות או מספר חברות בתכנית נאמנות וכן מידע אודות נקודות שנצברו;

3.1.3.6 מידע הנמסר מיוזמתך, לרבות תמונות או תגובות, בנוגע ל- או במסגרת השתתפות ב- מבצעים או תחרויות, הממומנות, מקודמות או מוצעות על ידי Gett ו/או כל צד ג’, וכן כל מידע שנמסר ל-Gett באמצעות משוב, טפסי פרופיל או תקלות באתר/באפליקציה;

3.1.3.7 מידע הנמסר מיוזמתך, לרבות עותק של תעודת הזהות או כרטיס האשראי שלך, בנוגע למקרים בהם יש צורך לוודא את זהות המשתמש ו/או את הבעלות באמצעי התשלום שנמסר;

3.1.3.8 מידע אודותיך אשר נמסר מיוזמתך במסגרת תכתובת עם Gett באמצעות דוא”ל, דואר, אפליקציה, מסרון, שירות הודעות מיידיות, טלפון או באופן אחר, Gettתשמור תכתובת כאמור, על מנת להגיב לפניותיך ולשיפור השירות;

3.1.3.9 במקרה של נהגים, פוליסות ביטוח ומידע רישוי; ו-

3.1.3.10 מידע אחר שהתקבל במסגרת שימושך באתר ו/או באפליקציה, בשירותים, בתכנים ובפרסומות. בנוגע לכל ביקוריך באתר ו/או לשימוש באפליקציה, Gett רשאית לאסוף באופן אוטומטי נתוני אימות, מידע טכני ומידע אודות ביקורך באתר/באפליקציה, לרבות נתוני מחשב ונתוני חיבור, נתונים סטטיסטיים אודות צפייה בעמודי אינטרנט, תעבורה אל האתר וממנו, נתוני פרסומות, כתובת IP, פרטי יומני רשת סטנדרטיים ומשאבים בהם אתה משתמש.

3.1.4 מידע הנאסף באמצעות שימוש באתר או באפליקציה

3.1.4.1 נתוני מיקום גאוגרפי: במקרה של כניסה לאפליקציה באמצעות מכשיר סלולרי, נהיה רשאים להיכנס, לאסוף, לנטר ו/או לאחסן מרחוק “נתוני מיקום גאוגרפי”, העשויים לכלול קואורדינטות GPS של מסלולך (לרבות נתוני איסוף והורדה וכן מידע מסלול) או מידע דומה בנוגע למיקום המכשיר הסלולרי.

3.1.4.2 אנשי קשר: נהיה רשאים להיכנס לספר הטלפונים, ליומן או לרשימת אנשי הקשר, אם תעניק לנו הרשאה לכך.

3.1.4.3 נתוני עסקאות: אנו אוספים מידע שנוצר במהלך מגוון שימושיך בשירות, לרבות תאריך וזמן כל נסיעה באמצעות שירות Gett (להלן: “נסיעה”), מרחק הנסיעה, הסכום שחויב, לרבות פירוט תשלום הבסיס, טיפ ותשלומים נוספים, וכן מסירת קוד מבצע.

3.1.5 מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה

3.1.5.1 במידה שתשתמש באתר האינטרנט, ייאסף ממך מידע, לרבות מודל החומרה, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, פרוטוקול האינטרנט (IP) ושם דומיין. אם תשתמש במכשיר סלולרי, נהיה רשאים בנוסף לקבל את ה-UDID או מזהה ייחודי אחר ואת מערכת ההפעלה הסלולרית. נהיה רשאים לבצע התאמה של מידע זה למידע האישי האחר הנמצא בידינו. כמו כן, אנו רשאים לעשות שימוש בעוגיות ובמידע URL לצורך איסוף מידע בנוגע לתאריך ולזמן השימוש בשירות, וכן בנוגע למידע אותו חיפשת ושאליו הגעת.

3.1.5.2 בנוגע לשימושך באפליקציה, אנו רשאים לקבל את נתוני השיחות שלך, לרבות תאריך ושעת השיחות ומסרונים עם Gett או עם נהגים, מספרי טלפון של הצדדים ותוכן מסרונים כאמור.

3.1.5.3 כמו כן, אנו רשאים להשתמש בשירותי מעקב צד ג’, כגון Google Analytics ויומני שימוש, על מנת לעקוב אחר- ולנתח מידע ממשתמשי השירות לצורכי אבטחה, מניעת הונאות ומניעת הלבנת הון.

3.1.5.4 אם תבחר לבצע תשלום עבור נסיעה באמצעות ספק שירותי תשלום צד ג’ (לדוגמה Google Wallet), המידע האישי שלך (למעט פרטי כרטיס התשלום המלאים שלך) אשר התקבלו על ידי ספק שירותי התשלום עשוי להימסר לנו על ידו.

3.1.5.5 אם תבחר להתחבר לאפליקציה או לאתר באמצעות רשת חברתית מסוימת (לדוגמה, פייסבוק), מידע אישי אודותיך עשוי להימסר לנו על ידי אותה רשת חברתית.

3.1.5.6 כמו כן, אנו רשאים לשתף את נתוניך עם ספק שירות נתונים סטטיסטי צד ג’, אך ורק לצורך מתן נתונים סטטיסטיים ולצורך הבנת צרכי המשתמשים.

3.1.5.7 לאור הסתמכותנו על תוכנות מסחריות של צדדים שלישיים לצורך הפעלת שירותינו, ייתכן שנאסוף שלא במתכוון מידע אישי בשל פונקציות או מאפיינים מסוימים הנכללים בתוכנה כאמור או בשל שינויי או עדכוני תוכנה מסוימים. Gett תעשה מאמצים סבירים על מנת להסיר מידע כאמור אם יימצא במערכותינו. אם ידוע לך אודות כל איסוף בלתי מכוון כאמור, נא הודע לנו מיידית על מנת שנוכל לנקוט בפעולות הנחוצות להסרתו ממערכותינו.

3.1.6 מידע הנמסר על ידי אחרים

Gett אוספת מידע הנמסר על ידי נוסעים אודות נהגים, ולהיפך, לרבות באמצעות דירוגים ופרסומים בפורומים.

Gett רשאית לקבל מידע אודותיך אם תשתמש באתרים אחרים המופעלים על ידה או בשירותים אחרים הניתנים על ידה. כמו כן, Gett משתפת פעולה עם צדדים שלישיים (לרבות, לדוגמה, שותפים עסקיים, קבלני משנה המעניקים שירותים טכניים, שירותי תשלום ושליחויות, רשתות פרסום, ספקי נתונים סטטיסטיים, ספקי מידע חיפוש, סוכנויות דירוג אשראי) ורשאית לקבל מהם מידע אודותיך. במידה שצדדים שלישיים אוספים מידע אודותיך ומוסרים לנו מידע כאמור, עליך לעיין במדיניות או בהודעות הפרטיות הנפרדות שלהם.

3.1.7 מידע אודות מכשירים

3.1.7.1 Gett אוספת מידע אודות המכשיר המשמש אותך לכניסה לאתר האינטרנט, לאפליקציה ו/או לשירותים, אשר עשוי לכלול מידע אישי. מידע זה משמש לצורך זיהוי מכשירך, על מנת לקשר אותו לחשבונך. פעילות זו מבוצעת לצורכי אבטחה, בטחון, הערכת ביצועי האפליקציה או האתר, שיפור חווית הלקוח, מניעת הונאות והוא כולל מסירת מידע אודות מכשירך, לרבות נתונים אישיים מוגבלים, כתובת IP, נתוני WiFi ונתוני מיקום, לנותני שירות צד ג’.

3.1.7.2 סוג מכשירך, שמו ואופן השימוש בו, הדפדפן (לדוגמה, דפדפן האינטרנט המשמש אותך, כגון: Chrome, Internet Explorer, Firefox והגדרות הדפדפן שלך) וכן אפליקציות ו-ווידג’טים שהותקנו (להלן: “האפליקציות המותקנות”), לרבות שם האפליקציות המותקנות, זיהוי משתמש, מערכת, מועד התקנה, מועד עדכון, גרסה והאם הן נמצאות בדף הבית. כמו כן, אנו אוספים מידע אודות פעולותיך באפליקציות מותקנות כאמור, לרבות פתיחה, סגירה או הסרה ומשך השימוש. איננו אוספים נתונים מתוך האפליקציות המותקנות, למעט נתונים מצטברים בנוגע לשימוש עצמו;

3.1.7.3 אתרי האינטרנט בהם ביקרת (לרבות תאריך ומשך הביקורים);

3.1.7.4 ביצועי הסוללה והרשת (לדוגמה, סטטוס הסוללה ושימוש במטען) של מכשירך, שמות וסוגי קבצים וכן גודל הקבצים במכשירך, לרבות שטח האחסון הפנוי והמנוצל, אולם לא תוכן הקבצים; ו-

3.1.7.5 סטטוס המערכת, לרבות מידע אירוע מכשיר, כגון אירועי קריסה ופעילות מערכת.

4. עוגיות וקבצי או תגיות רשת אחרים

4.1 על מנת לשוות לאתר האינטרנט של Gett מראה אטרקטיבי ועל מנת לאפשר שימוש בפונקציות מסוימות, אנו משתמשים בעוגיות בדפים שונים באתר האינטרנט שלנו, וכן בקבצים ותגיות אחרים (כגון תגיות JavaScript). עוגיות מכילות קבצי טקסט קטנים המאוחסנים במכשירך.

4.2 רוב העוגיות המשמשות אותנו יימחקו מהכונן הקשיח לאחר סיום גלישתך בדפדפן (עוגיות זמניות).

4.3 עוגיות אחרות נשמרות בכונן הקשיח של מכשירך, ומאפשרות לנו לזהות את מכשירך בביקורים עתידיים באתר האינטרנט שלנו (עוגיות קבועות) (Persistent Cookies). עוגיות אלו, במיוחד, מאפשרות לנו להפוך את אתר האינטרנט לידידותי למשתמש, יעיל ובטוח. לדוגמה, הודות לקבצים אלו, באפשרותנו להציג מידע המותאם להעדפותיך האישיות בדף אינטרנט מסוים. זמן פעולה של עוגיה בדפדפן הנו 18 שעות.

4.4 בין היתר, יעקבו העוגיות אחר הקלקות ופעילות מקוונת.

4.5 מטעם זה, אתר האינטרנט והאפליקציה מכילים עוגיות וקבצים מקומיים אחרים, על מנת להבדיל בינך ובין משתמשים אחרים. Gett רשאית להשתמש בעוגייה או בקובץ קונפיגורציה, המאוחסן בדפדפן או בכונן הקשיח של מחשבך או של מכשיר הטלפון הסלולרי שלך, על מנת להשיג מידע אודות שימושך הכללי באינטרנט. עוגיות וקבצים אחרים מכילים מידע המועבר למחשבך ו/או לכונן הקשיח במכשיר הטלפון הנייד שלך. הם מסייעים ל-Gett לשפר את אתר האינטרנט והאפליקציה, ולספק שירות משופר ומותאם אישית. הם מאפשרים ל-Gett:

4.5.1 לאמוד את גודל קהל המשתמשים של Get, את דפוסי השימוש בשירות וכן מידע סטטיסטי אחר;

4.5.2 לאסוף מידע אודות מיקומך הגאוגרפי המוערך (לדוגמה, עיר) על מנת לספק לך תכנים מבוססי מיקום;

4.5.3 לשמור מידע אודות העדפותיך ולאפשר ל-Gett לבצע התאמה אישית של אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, בהתאם לתחומי העניין שלך ולמכשיר או לדפדפן המשמשים אותך;

4.5.4 לשפר באופן מתמיד את שירותי Gett;

4.5.5 לזהותך בעת חזרתך לאתר ו/או לאפליקציה; ו-

4.5.6 למנוע הונאות ו/או שימוש לרעה.

4.6 הבסיס החוקי לעיבוד המידע הנמצא בעוגיות ובקבצים או בתגיות אחרות מורכב מביצוע ההסכם עמך (על פיו עוגיות נחוצות כחלק מחוויית השימוש של הלקוח), או מהאינטרסים הלגיטימיים שלנו לאבטחת אתר האינטרנט שלנו והצגתו באופן ידידותי למשתמש.

4.7 באפשרותך לחסום עוגיות באמצעות הפעלת הגדרות מסוימות בדפדפן, המאפשרות לך לסרב להצבת עוגיות באופן מלא או באופן חלקי. עם זאת, אם תבחר הגדרות מחמירות מדי, עשויה לא להיות לך גישה לחלקים מסוימים באתר ו/או באפליקציה. אלא אם תגדיר חסימת עוגיות בדפדפן, מערכת Gett תיצור עוגיות בעת התחברות לאתר ו/או שימוש באפליקציה. ניתן למצוא מידע נוסף אודות עוגיות ואודות אופן הפעלתן בכתובת http://www.aboutcookies.org/ .

4.8 פונקציית ה-“עזרה” בתפריט במרבית הדפדפנים כוללת הסבר לגבי אופן מניעת קבלת עוגיות בדפדפן (באופן מלא או באופן חלקי), אופן מחיקת כל העוגיות שנאספו ואופן חסימת עוגיות עתידיות.

4.9 להלן פעולות לניהול עוגיות בדפדפנים נפוצים:

ב -Internet Explorer

1. בחר בפריט “Internet Options” בתפריט ה-“Extras” בסרגל הכלים.

2. בחר בלשונית “Privacy”

3. כעת, בחר את הגדרות הבטיחות לאזור האינטרנט. עליך לבחור את העוגיות שיאושרו או שיידחו.

4. לאישור ההגדרות, לחץ “OK”.

ב-Firefox:

1. בחר “Settings” בסרגל הכלים.

2. לחץ על “Privacy”.

3. בחר “Use custom settings for history” בתפריט הנפתח.

4. כעת, בחר האם לאשר עוגיות ואת משך זמן שמירתן. באפשרותך להוסיף חריגים ולקבוע אלו אתרים יוכלו לשמור עוגיות תמיד ואלו אתרים לעולם לא יוכלו לשמור עוגיות.

5. הקש “OK” לאישור ההגדרות.

ב-Google Chrome:

1. בחר את סמל התפריט בסרגל הכלים בדפדפן.

2. לחץ על “Settings”.

3. לחץ על הקישור “Show advance settings”

4. לחץ על “Content Settings…”.

5. באופציה “Cookies”, בחר את ההגדרות הבאות:

– Erase cookies

– Block cookies by default

– Erase cookies and website data by default after ending your browser session

– Accept exceptions for cookies from certain websites or website domains.

4.10 זכור, במידה שתבחר להגביל את העוגיות במחשבך, יוגבל שימושך בפונקציות מסוימות באתר האינטרנט.

כלי ניתוח מידע וטכנולוגית אינטרנט

Google Analytics

4.11 אתר אינטרנט זה עושה שימוש ב-Google Analytics, שירות ניתוח אינטרנטי של Google Inc. (להלן: “Google”) וכן ב-Mixpanel ובערכות פיתוח אחרות למפתחים (SDK). Google Analytics עושה שימוש בעוגיות. ככלל, המידע אודות שימושך באתר האינטרנט, כפי שהנו מוצג בעוגיות, מועבר לשרת גוגל בארצות הברית ונשמר בו. אנו מפעילים באתר אינטרנט זה כלי אנונימיזציה ל- IP, משמע Google מקצרת את כתובות ה-IP ממדינות האיחוד האירופי או ממדינות ה-EEA (האזור הכלכלי האירופי) לפני שליחתן לשרת בארצות הברית. רק במקרים חריגים תועברנה כתובות IP מלאות לשרת Google בארצות הברית, לפני קיצורן.

4.12 על פי הוראותינו, Google תשתמש במידע לצורך ניתוח שימושך באתר האינטרנט, לצורך הפקת דוחות אודות פעילות באתר האינטרנט ולצורך קבלת שירותים על ידינו בנוגע לשימוש באתר האינטרנט וברשת האינטרנט. כתובת ה-IP המועברת באמצעות הדפדפן ואשר תקוצר לפני שמירתה לצורך שימוש לצרכי Google Analytics לא תתווסף לנתוני Google אחרים. תוכל למנוע אחסון עוגיות באמצעות הגדרות הדפדפן (ראה סעיף 5.8), עם זאת, זכור כי במקרים מסוימים, שימושיות האתר עשויה להיפגע בשל כך. לפרטים נוספים אודות השימוש במידע ב-Google Analytics ראה מדיניות הפרטיות של Google:

https://www.google.com/policies/privacy.

Google מעניקה תוסף לדפדפן, המאפשר למשתמשים לנטרל את השימוש ב-Google Analytics בכל האתרים. להורדת התוסף: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Retargeting

4.13 אתר האינטרנט עושה שימוש בטכנולוגיות Retargeting, המופעלות על ידי מפעילים אחרים. באמצעות Retargeting, משתמשים באתרי האינטרנט של שותפינו, אשר הביעו עניין באתר האינטרנט שלנו ובשירותינו בעבר, יוכלו לקבל פרסומות מותאמות אישית. על פי מחקרים, פרסומות מותאמות אישית, הקשורות לתחומי העניין האמיתיים של אנשים, הנן בעלות ערך למשתמשים, יותר מאשר פרסומות שאין להן קשר אישי. באמצעות Retargeting, שילוב פרסומות מבוסס על הניתוח המתקבל על ידי עוגיות המציגות את פעילותו הקודמת של המשתמש. אם ברצונך לא לקבל סוג פרסומות זה, תוכל לנטרל את העוגיות ו/או למחוק עוגיות קיימות באמצעות הגדרות הדפדפן. ניתן לעשות זאת באמצעות ההוראות המופיעות באופציית “Cookies”.

4.14 הבסיס החוקי המאפשר את עיבוד נתוניך ואת השימוש בכלי ניתוח קולקטיביים ובטכנולוגיות אינטרנט, לצורך האינטרס הלגיטימי שלנו לביצוע ניתוח של הפעילות באתר האינטרנט ושל התנהלות הגולשים באתר, בייחוד לצרכי מחקר, בינה עסקית ופיתוח מוצרים, וכן לצורך האינטרס הלגיטימי שלנו (ושל צדדים שלישיים) בהתאמת פרסומות לתחומי העניין שלך.

5. נתוני רצף הקלקות (CLICKSTREAM DATA)

במהלך גלישה באינטרנט, נותר שובל של מידע אלקטרוני בכל אתר אינטרנט בו ביקרת. מידע זה, המכונה לעתים נתוני רצף הקלקות (Clickstream Data), עשוי להיאסף ולהישמר בשרת אתר האינטרנט. נתוני רצף ההקלקות מספקים לנו מידע אודות סוג המחשב ותכנת הדפדפן, כתובת אתר האינטרנט ממנה הגעת לאתר האינטרנט, ובמקרים מסוימים, כתובת הדוא”ל שלך. אנו רשאים להשתמש בנתוני קצף הקלקות על מנת לקבוע את משך הזמן בו שוהים גולשים בכל דף באתר האינטרנט ואופן גלישתם באתר. מידע זה ישמש אותנו לצורך שיפור והתאמה אישית של אתר האינטרנט בלבד.

6. אופן השימוש במידע

6.1 Gett משתמשת במידע אודותיך (הן מידע אישי והן מידע אנונימי) למטרות הבאות:

6.1.1 לצורך רישום וניהול חשבונך;

6.1.2 לצורך מתן שירותים שונים, כמפורט באתר האינטרנט של החברה;

6.1.3 לצרכי תקשורת בין נוסעים ובין נהגים;

6.1.4 על מנת לספק שירות לקוחות;

6.1.5 על מנת להבטיח כי תכני אתר האינטרנט ו/או האפליקציה מוצגים באופן יעיל, עבורך ועבור מכשירך (לדוגמה, מחשב, טלפון סלולרי ומחשב לוח);

6.1.6 על מנת לספק מידע אודות מוצרי או שירותי Gett (יכונה לעתים: “הודעות שירות”), לדוגמה הודעות אודות עדכונים במדיניות הפרטיות וחשבוניות מנוסעים;

6.1.7 לצורך ביצוע התחייבויות Gett, על פי כל ההסכמים שנחתמו בינך ובין Gett (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך מתן מידע, טובין ו/או שירותים שיתבקשו מאיתנו);

6.1.8 לאמת ולפרוע קופונים של צדדים שלישיים לנסיעות Gett ולהודיע לשותפי צד ג’ אודות נסיעות תקפות המזכות בצבירת נקודות בתכניות נאמנות של צדדים שלישיים.

6.1.9 לצורך מסירת מידע (בדוא”ל, במסרון, בשירות הודעות מידיות, בדואר או בטלפון) אודות טובין ושירותים אחרים המוצעים על ידי Gett, הדומים לטובין ולשירותים שנרכשו על ידך או שנבדקו על ידך, או שבהם הבעת עניין, לאחר קבלת הסכמתך, במידת הצורך (ובכל מקרה, בכפוף לזכותך לסרב לקבלת הודעות שיווקיות, ראה סעיף 13.1);

6.1.10 לצורך מסירת מידע (בדוא”ל, במסרון, בשירות הודעות מידיות, בדואר או בטלפון) אודות טובין ושירותים המוצעים על ידי שותפי השיווק של Gett, הרלבנטיים לשירותים שביקשת מ-Gett, או העשויים לעניין אותך, לאחר קבלת הסכמתך, במידת הצורך (ובכל מקרה, בכפוף לזכותך לסרב לקבלת הודעות שיווקיות, ראה סעיף 13.1);

6.1.11 על מנת לאפשר השתתפות במאפיינים אינטראקטיביים של שירותי Gett, במידה שתבחר לעשות כן;

6.1.12 על מנת לפנות אליך לצורך קבלת משוב על שירותי Gett ולמסור הודעות אודות שינויים או חידושים בשירותי Gett;

6.1.13 לצורך ניהול אתר האינטרנט והאפליקציה, ולצורך פעילות פנימית, לרבות פתרון תקלות, ניתוח נתונים, בדיקות, מחקר, קבלת נתונים סטטיסטיים וביצוע סקרים;

6.1.14 במסגרת מאמצי Gett לשמור על אבטחת אתר האינטרנט והאפליקציה ולצורך מניעת הונאות;

6.1.15 לצורך מדידת או הבנת יעילותם של פרסומים של Gett המופנים כלפיך וכלפי אחרים, ולצורך הפניית פרסומים רלבנטיים עבורך.

6.1.16 לצורך שיפור אתר האינטרנט ו/או האפליקציה, לרבות התאמתם לצרכיך;

6.1.17 לצורך שימוש ב-GPS על מנת לזהות את מיקום המשתמשים;

6.1.18 לצורך ציות לחובותיה המשפטיות של Gett;

6.1.19 לצורך הגנה על זכויות Gett.

6.2 נותני שירות צד ג’ של Gett רשאים להצליב את נתוניך עם נתונים הנשמרים על ידם (בנפרד מ-Gett) על מנת למסור ל-Gett ניתוח סטטיסטי של נתונים דמוגרפיים של משתמשי Gett. Gett משתמשת במידע אנליטי מצטבר ואנונימי לצורך תכנון עסקי ולמטרות דומות אחרות.

6.3 על פי דיני הגנת המידע של האיחוד האירופי, כל עיבוד של נתונים אישיים יוצדק על ידי “תנאי”. ברוב המקרים, כל עיבוד יבוצע בתנאי ש-:

● נתת את הסכמתך לעיבוד המידע (לדוגמה, מקום בו נתת הסכמה לקבלת חומרים שיווקיים או להשתתפות בשירותים או בפונקציות אופציונליים נוספים);

● עיבוד המידע נחוץ לצורך ביצוע ההסכם ביננו (כלומר, לצורך מתן שירותי נסיעה) או על מנת לבצע פעולות לקראת חתימה על הסכם;

● אנו זקוקים לעבד את המידע על מנת לציית לחובה משפטית רלבנטית (לדוגמה, לצורך מסירת מידע לרשויות אכיפת חוק או לרשויות המס); או

● עיבוד המידע נחוץ לצרכינו המסחריים הלגיטימיים, בכפוף לזכויותיך הבסיסיות (לדוגמה, ניטור המבוצע על ידינו בנוגע לשימושך באפליקציה ולפרסום ממוקד).

7. אבטחת ושמירת מידע

7.1 Gett מיישמת אמצעים אדמיניסטרטיביים, פיזיים ואלקטרוניים שנועדו להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית. Gett תפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דוא”ל, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

7.2 אף שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולכל החוקים והתקנות החלים.

7.3 במידה שקיבלת מ-Gett (או בחרת) שם משתמש, קוד כניסה או סיסמה, המעניקים לך גישה לחלקים מסוימים באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, באחריותך לשמור על סודיות מידע כאמור. Gett מבקשת כי לא תמסור לאף אדם את שם המשתמש, קוד הכניסה או הסיסמה.

7.4 Gett מגבילה את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה. במידה שהנם עובדים, אנשים כאמור יהיו כפופים להסכמי סודיות, ו-Gett תנקוט בצעדים הולמים (לרבות צעדים משמעתיים) במידה שתגלה כי העובד(ים) לא עמדו בסטנדרטים שנקבעו להגנת המידע האישי שלך. Gett לא תישא בכל אחריות בנוגע לעובדים או לנציגים שפעלו שלא במסגרת מהלך העסקים הרגיל, או בנוגע לעובדים או כל צדדים שלישיים הרשאים לקבל מאיתנו מידע אישי (כמפורט בסעיף 1.1) והפועלים באופן המנוגד להסכמים שנחתמו עמם.

7.5 המידע האישי שלך יישמר על ידינו אך ורק למשך הזמן הנחוץ לקיום המטרה(ות) לשמה(ם) נאסף(ו) ולצורך ציות לדין החל.

7.6 לפיכך, ככלל, נשמור את המידע כל עוד חשבונך ב-Gett קיים או כל עוד יש צורך בכך לצורך מתן שירותי Gett, למעט מקום בו קיים צורך חוקי לשמרו פרק זמן ארוך יותר (לדוגמה, לאחר ביצוע הסכם במלואו, אנו עשויים להיות רשאים להשתמש בפרטי הקשר שלך למטרות שיווק). כמו כן, אנו רשאים לשמור את המידע הנחוץ לנו לצורך ביצוע מטלות תלויות ועומדות וכן את המידע הנחוץ לנו לצורך בדיקת ומימוש זכויותינו ותביעותינו החוקיות, וכן מידע מסוים העשוי להישמר על ידינו לתקופה הנדרשת על פי חוק. מקום בו מידע מסוים נשמר אך ורק בשל קיום תקופת שמירה הקבועה בחוק, אזי עיבודו יהא מוגבל, אף אם לא תבקש זאת במפורש.

8. גילוי ומסירת מידע

8.1 אנו מכירים בחשיבות השמירה על סודיות המידע האישי שלך. לפיכך, לא נשכיר, נמכור או נמסור את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים, אלא אם תאשר לנו לעשות זאת באופן מפורש במועד הגילוי או בנסיבות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

8.2 אם הנך מתנגד לשימוש או לגילוי של מידע סודי שנאסף אודותיך בדרכים הנזכרות במדיניות הפרטיות, באפשרותך לבחור (1) לא למסור מידע אישי בכל עת או (2) לא להוריד את האפליקציה ולהיות נוסע.

8.3 בנוסף לשימוש במידע שנאסף על ידינו למטרות המתוארות בסעיף 6 לעיל, אנו רשאים גם למסור את המידע שלך, כמפורט להלן. נא עיין היטב במדיניות מסירת המידע של Gett, בייחוד בנוגע למידע אישי.

8.4 נוסעים ונהגים

8.4.1 אנו מוסרים לנהגים מידע מסוים אודות נוסעים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם, דירוג, מקומות איסוף והורדה, פרטי מסלול, תמונת פרופיל), על מנת לאפשר הזמנת וביצוע נסיעות.

8.4.2 מידע שפורסם בכל פורום מקוון זמין לכל נוסע או נהג הנכנס לפורום.

8.5 נותני שירותים

כמו כן, אנו מוסרים מידע אישי לספקים, נותני שירותי תשלום, נותני שירותי תחבורה, חברות שיווק, נותני חסות, ספקי תוכנות מסחריות, יועצים, חוקרי שוק ומעבדי נתונים, המבצעים שירותים עבור Gett, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברות המספקות ייעוץ מסלולים, הערכת זמני הגעה, שירותי דוא”ל ואחסון של אתר האינטרנט, האפליקציה והשירות. כמו כן, אנו מוסרים מידע אישי לצדדים שלישיים המספקים שירותי ניתוח, ניטור ודוחות על מנת לסייע לנו במניעה וזיהוי של הונאות ופעולות אחרות. Gett בחרה חברות השומרות על סטנדרטים גבוהים של פרטיות ומסכימות להשתמש במידע האישי אך ורק לצורך ביצוע שירותים ספציפיים עבור Gett ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

8.6 ציות לחוקים, אכיפת החוק ובטיחות

אנו רשאים למסור מידע שאספנו אודותיך, אם נידרש לעשות זאת על פי חוק או אם נהיה סבורים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, כי סביר לגלותו לצורך ציות לחוק, לבקשות או להוראות של גופי אכיפת חוק, או במסגרת כל הליך משפטי (בין אם גילוי כאמור נדרש על פי החוק החל ובין אם לאו) או על מנת להגן על זכויות או קניין של Gett או של כל צד ג’. כמו כן, אנו רשאים לשמור על הזכות לגלות מידע שאספנו אודותיך לצורך הגנה על בריאות ובטיחות הנוסעים והנהגים, כגון במקרה של סכנה לפגיעה או לאלימות נגד אדם. לבסוף, אנו רשאים לגלות מידע על מנת לאכוף או להחיל את הסכם השירות שלנו, המופיע בכתובת https://gett.com/il/legal/terms וכן הסכמים נוספים; או על מנת להגן על זכויות, רכוש או בטיחות Gett, לקוחותיה או אחרים. האמור לעיל כולל החלפת מידע עם חברות וארגונים אחרים לצורך הגנה מפני הונאות וצמצום סיכוני אשראי.

8.7 מידע אנונימי

מידע אנונימי מצטבר הנו שילוב מידע אנונימי שלך עם מידע אנונימי של משתמשים אחרים (להלן: “מידע אנונימי מצטבר”). מידע אנונימי מצטבר אינו מאפשר זיהוי או יצירת קשר עם המשתמש. אנו רשאים למסור מידע אנונימי מצטבר כאמור לצדדים שלישיים, ובהתאם לנסיבות, אנו רשאים לחייב או לא לחייב צדדים שלישיים בגין מידע כאמור או להגביל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים.

8.8 אירועים עסקיים

אנו רשאים למסור את המידע האישי שלך, כולו או חלקו, לכל חברת אם, חברת בת, מיזמים משותפים או חברות אחיות של Gett, ובמקרה כאמור נדרוש מגופים כאמור לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו. כמו כן, במידה שנעבור שינוי עסקי כגון מיזוג, רכישה על ידי חברה אחת או מכירה של כל או מרבית נכסי החברה, לרבות במקרה בלתי סביר של פשיטת רגל, ייתכן שהמידע האישי שלך ייכלל בנכסים המועברים. הנך מאשר כי העברות כאמור עשויות להתרחש וכי הנן מותרות על פי מדיניות פרטיות זו, וכי כל גוף הרוכש את Gett, מתמזג עמה או הרוכש את נכסיה רשאי להמשיך לעבד את המידע האישי שלך, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

8.9 שיווק על ידי צדדים שלישיים

כמפורט בסעיף 6.1.9, Gett רשאית למסור מידע לשותפים נבחרים, העשויים להיות רלבנטיים עבורך. חברות אלו עשויות לפנות אליך בדואר, בדוא”ל, בטלפון או בפקס, לצרכי שיווק וקידום מכירות.

9. מיקום המידע

9.1 המידע האישי שלך עשוי להימסר לגופים בקבוצת Gett ולצדדים שלישיים במדינות הבאות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: בלארוס, קפריסין, ישראל, אירלנד, רוסיה, הולנד, בריטניה, ארצות הברית.

9.2 לפיכך, המידע הנאסף ממך על ידי Gett עשוי להיות מועבר ומאוחסן במדינה שאינה מציעה רמה הולמת של אבטחת מידע כנדרש על פי חוקי מדינתך. כמו כן, המידע עשוי להיות מעובד על ידי עובדים הפועלים מחוץ למדינתך, העובדים עבור Gett או עבור ספקיה, נותני השירות שלה או שותפיה. מסירת המידע האישי על ידך מהווה אישורך, ואם נדרש על פי הדין המקומי, הסכמתך, להעברה, אחסון או עיבוד מידע כאמור.

9.3 Gett תנקוט בפעולות הולמות על מנת להבטיח כי המידע האישי שלך יטופל באופן מאובטח ועל פי חוקי הפרטיות החלים ומדיניות פרטיות זו. פעולות אלו עשויות לכלול חתימה על הסכמי העברת מידע או הבטחת ציות למנגנונים או תכניות להעברת מידע על ידי Gett או צדדים שלישיים. במידה שהנך נמצא באיחוד האירופי, הנך רשאי לבקש לקבל מידע נוסף אודות מנגנוני העברת המידע המשמשים לצורך העברת המידע האישי למדינות שלישיות.

10. הגשת מועמדות למשרה

במסגרת הגשת מועמדותך, המידע האישי המופיע בקורות החיים שלך ישמש כמפורט בתנאי השימוש של Gett להגשת מועמדות למשרה, המופיע כאן: https://gett.com/uk/legal/terms-conditions-job-applicants . אם הנך מתנגד לשימוש במידע האישי שלך, נא הימנע משליחת קורות חיים.

11. זכויותיך

11.1 בכפוף לדין החל, עשויות לעמוד לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי, כולן או חלקן:

11.1.1 גישה למידע האישי שלך: עשויה לעמוד לך זכות לבקש סקירה של נתוניך האישיים, בכפוף לדין החל. במקרה כאמור, במידת האפשר, הסקירה תכיל מידע בנוגע למקור (אם נגיש באופן סביר), סוג, מטרת וקטגוריות נמעני המידע האישי הרלבנטי. בנוסף, עשויה לעמוד לך זכות לקבל העתק מהמידע האישי שלך הנמצא ברשותנו. זכות גישה כאמור תמומש לרוב ללא תשלום, אולם, אנו שומרים על הזכות לגבות אגרות אדמיניסטרטיביות הולמות, בכפוף לדין החל, לדוגמה במידה שתבקש מספר עותקים של המידע.

11.1.2 דיוק וזכות תיקון: Gett פועלת על מנת להבטיח שנתוניך האישיים יהיו מדויקים, מלאים ועדכניים, במידה הנחוצה באופן סביר למטרות מדיניות זו. אם המידע האישי הנו שגוי, חסר או אינו מעובד על פי הוראות הדין החל או מדיניות זו, תהיה רשאי לתקן, למחוק או לחסום את המידע האישי (לפי הצורך) על פי הוראות הדין החל.

11.1.3 זכות להתנגד או לבטל הסכמה: בנסיבות מסוימות (לדוגמה, מקום בו המידע האישי שלך מעובד לצורך האינטרסים הלגיטימיים של Gett), עשויה לעמוד לך זכות להתנגד לעיבוד המידע האישי על בסיס טעמים מוצדקים, הנוגעים למצבך הייחודי ועל פי הדין החל. לדוגמה, עשויה לעמוד לך זכות לבקש מ-Gett לא לעבד את המידע האישי שלך לצרכים שיווקיים. במקרה כאמור, תוכל לשלוט בהעדפות השיווק הראשוניות שלך, באמצעות סימון התיבה הרלבנטית הנמצאת בטופס באמצעותו נאסף המידע אודותיך (טופס הרישום). לאחר מכן, תוכל לפעול בהתאם לקישורי היציאה מהשירות או להוראות ההסרה, שיישלחו בדוא”ל או במסרונים.

אם עיבוד המידע האישי שלך נעשה על בסיס הסכמתך, תוכל לבטל את הסכמתך לעיבוד כאמור בכל עת. יצוין כי לביטול ההסכמה לא תהא כל השפעה על עיבוד מוקדם יותר שבוצע על בסיס הסכמתך המוקדמת, ולא ימנע מאיתנו לעבד את המידע האישי הרלבנטי על בסיס משפטי אחר.

11.1.4 זכות הגשת תלונה: עשויה לעמוד לך זכות להגיש תלונה בפני רשות אבטחת המידע הרלבנטית או רשות פיקוח אחרת.

11.2 לשם מימוש זכויות אלו, במידת הצורך, פנה אל Gett, בכתובת האינטרנט privacy@Gett.com או השתמש בפונקציות המתאימות באפליקציה או באתר האינטרנט. בנוגע לעניין זה, הנך מתבקש למסור תעודת זהות עם תמונה לצורך זיהוי.

11.3 Gett עשויה לפרסם מעת לעת, באתר האינטרנט ו/או באפליקציה, קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו מוגשים כשירות למשתמשי ולמבקרי אתר ו/או אפליקציית Gett, ואינם מנוהלים או מאומתים על ידי Gett בכל אופן שהוא. כניסתך לקישורים כאמור נעשית באחריותך. Gett אינה נותנת הצהרות או התחייבויות בנוגע לתכני אתרי אינטרנט כאמור, לרבות עוגיות המשמשות את מפעילי אתרי האינטרנט. אם תיכנס לאתרי אינטרנט באמצעות קישורים אלו, אנא תשומת ליבך כי אתרים אלו מחילים מדיניות פרטיות עצמאית וכי Gett לא תישא בכל אחריות בנוגע למדיניות אחרת כאמור. לפיכך, אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרי צד ג’ טרם מסירת כל מידע אישי.

12. ילדים

האתר והאפליקציה אינם מיועדים או מופנים לילדים מתחת לגיל 18, ו-Gett אינה אוספת ביודעין מידע אישי מזהה מילדים מתחת לגיל 18. על משתמשים מתחת לגיל 18 לקבל הסכמת הורה או משמורן לצפייה באתר או לשימוש באפליקציה. אם ייוודע לנו כי ילד מתחת לגיל 18 מסר מידע אישי מזהה באתר האינטרנט, נעשה מאמצים סבירים להסיר מידע זה מתיקיות האתר. שירותינו אינם מופנים לילדים מתחת לגיל 18 ואיננו מעוניינים לקבל מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18. במידה שהנך סבור שנמסר לנו מידע על ידי ילד מתחת לגיל 18, אנא פנה אלינו, לכתובת privacy@gett.com.

13. שינויים במדיניות הפרטיות של GETT

Gett רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כל שינויים עתידיים במדיניות הפרטיות יפורסמו בדף זה, ואם תראה Gett לנכון, יימסרו לך בהודעה (לרוב באמצעות דוא”ל). לפיכך, עליך לבדוק כל שינויים במדיניות הפרטיות לפני שתמסור ל-Gett מידע אישי. תאריך הגרסה העדכנית יופיע בעמוד זה.

14. יצירת קשר

לשאלות, הערות ובקשות בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות ל-privacy@gett.com.

מנהל אבטחת המידע (Data Protection Officer) של Gett הוא הגורם האחראי על ציות לחוקי הגנת המידע של האיחוד האירופי. ניתן לפנות למנהל אבטחת המידע בכתובת privacy@gett.com.

 

 

 

נספח 1: ארצות הברית

זכויות פרטיות בקליפורניה

על פי חוק “Shine the Light” של קליפורניה, Cal. Civil Code § 1798.83, תושבי קליפורניה רשאים לבקש בכתב מעסקים עמם יצרו קשרים עסקיים: (1) רשימה של קטגוריות מידע אישי, כגון שם, כתובת, כתובת דוא”ל וסוג השירותים הניתן ללקוח, אשר נמסר על ידי העסק לצדדים שלישיים (לרבות גופים קשורים שהנם ישויות משפטיות עצמאיות) במהלך השנה שקדמה לכך, לצרכי שיווק ישיר של הצדדים שלישיים; ו-(2) שמות וכתובת כל הצדדים השלישיים. לצורך קבלת המידע האמור, על תושבי קליפורניה לפנות אלינו באמצעות דוא”ל לכתובת privacy@gett.com/help@gojuni.com.

נספח 2: רוסיה

הנך מבין ומסכים כי במקרים מסוימים ייתכן שתתבקש לחתום גם על הסכמה בכתב לעיבוד מידע הנחוץ למתן שירותים, כנדרש על פי הדין החל (לדוגמה, על פי החוק הפדרלי הרוסי מס’ 152-FZ “בעניין מידע אישי”, מיום 27 ביולי 2006). הנך מבין ומאשר כי במידה שלא תינתן על ידך הסכמה בעניין מידע אישי, ייתכן שלא נוכל לספק לך שירותים.