מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות למשתמש/ת "גט" באפליקציה ובאתר

תאריך עדכון אחרון 28.3.2017

החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה, וכיצד היא משתמש/ת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים. זיהוי על ידי המכשיר הנייד הדרך העיקרית לפיה אנו מזהים משתמשים במערכת היא באמצעות מספר הטלפון של המכשיר הנייד שלהם. לפיכך, גישה של גורם בלתי מורשה למכשיר הנייד עלולה לאפשר לאותו גורם לנצל לרעה את החשבון ו/או האפליקציה המותקנת על המכשיר הנייד של המשתמש/ת. אנו מפצירים במשתמשים לשמור על המכשיר הנייד שלהם באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשיר הנייד, על מנת לשמור על פרטיותם ולמנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה ו/או באתר.

 

סוגי מידע

ישנם שני סוגים של מידע שהנך מוסר/ת לחברה ו/או שהחברה אוספת על המשתמשים באתר ו/או באפליקציה והשירותים המוצעים באמצעותם. מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע זה.

 

מידע אישי” הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, תמונת פרופיל, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה ו/או החברה אוספת עלייך בעת השימוש בשירותים באמצעות האפליקציה ו/או האתר או בכל דרך אחרת.

 

מידע אישי יכלול בין היתר את ה-IP Address (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), שהמשתמשים מספיק באופן אוטומטי בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים.

 

המידע האישי שמסרת לחברה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט בתנאי השימוש) יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת בלבד. כמו כן, מידע אודות שימושים ספציפיים שביצעת באמצעות האפליקציה והאתר, לרבות, ללא הגבלה, מועדי נסיעות שביצעת, מוצא ויעד, פרטי התשלום, סוג הרכב וספק השירותים שסיפק לך את השירות שביקשת, ייאסף אף הוא באמצעות האפליקציה והאתר וייחשב כחלק מה”מידע האישי” כאמור לעיל.

 

בניגוד למידע האישי, “מידע סטטיסטי” הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים. מידע סטטיסטי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול בין היתר, את פיעלותו של המשתמש/ת באפליקציה, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש/ת, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם ההקלדות (Click Stream), עצמת, צורת ואופן ההקשות. המידע הסטטיסטי הנאסף על ידנו ועל ידי צדדים שלישיים עשוי להכיל מידע על נוהגי השימוש שלך ודפוסי ההתנהגות שלך באפליקציה ו/או באתר, השירותים אותם ביקשת, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד (באמצעות טכנולוגית Geo-Location) שממנו התחברת לאפליקציה וכדומה. המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האפליקציה והאתר ובמקרים מסוימים על ידי צדדים שלישיים נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן.

 

למען הסר ספק, כל מידע סטטיסטי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

 

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, בשלב הרישום לאפליקציה ו/או בעת הזמנת שירותים באמצעות האפליקציה ו/או בהרשמה לחשבון ו/או במהלך פנייה אל מוקד השירות, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה (להלן: “מאגר המידע”).
בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שימ/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה, האפליקציה והחשבון לא יוכלו לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עימך קשר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לאפליקציה ו/או בחשבון, הינך חייב/ת לעדכן את הנתונים. לידיעתך כי במהלך פנייה אל מוקד השירות יתכן כי שיחתך עם מוקד השירות תוקלט לטובת בקרה ושיפור השירות.

אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת לנו ניתן לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק. אנו לא נאסוף עלייך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

מטרות איסוף ושימוש במידע

 

החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה על ידה ו/או על ידי צדדים שלישיים, לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באפליקציה ו/או באתר כך שיתאימו לאופי המשתמשים באפליקציה, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באפליקציה ו/או באתר.
כמו כן, החברה תשתמש במידע האישי שמסרת כדי לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש/ת לאפליקציה ו/או לאתר כדי לספק את השירותים וכן לצרכי אבטחת מידע לרבות, זיהוי ומניעה של השימוש באפליקציה שלנו ובאתר  על ידי מי שנחזה כי אינו עושה שימוש הקבוע במכשיר הנייד ועל כן עולה חשש כי אינו מורשה להשתמש בשירותים.  כמו כן, החברה תשתמש במידע האישי שמסרת בין היתר כדי להעניק שירותי תמיכה טכנית וכן גם לצורך אימות לצורך מתן שירותי התמיכה, בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או המענה הטלפוני לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר ו/או באפליקציה, ו/או לשלוח אליך מדי פעם ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באפליקציה, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, שאנו חושבים שאת/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין (“דברי פרסומת”).

סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך באפליקציה ו/או בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע”י מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האפליקציה ו/או האתר. זאת באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לאפליקציה או לאתר בכתובת service-il@gett.com.
החברה תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האפליקציה, האתר ופיתוחם, לשיפור מבנה האפליקציה, האתר והשירותים הניתנים בהם וכדומה. לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל יתר משתמשי האפליקציה ו/או האתר.
החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.
כל השימוש במידע האישי המוזכר בסעיפים א-ד לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.
מסירת מידע לצד שלישי


החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

  1. אם החברה ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
  2. אם מסירת המידע האישי הינה לשלוחים של החברה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ותפעול האפליקציה ו/או האתר;
  3. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באפליקציה על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות.
  4. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
  5. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;
  6. אם תבצע/י באפליקציה ו/או באמצעותה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי ההסכם;
  7. אם החברה תמכור את פעילות האפליקציה ו/או האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האפליקציה ו/או האתר, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האפליקציה ו/או האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או לצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

החברה משקיעה מאמצים בכדי להתקשר עם צדדים שלישים המפרסמים מדיניות פרטיות הכוללת התייחסות לאיסוף, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע סטטיסטי. צדדים שלישיים אלו כוללים בין היתר, את חברת ZooZ העוסקת בטכנולוגיות סליקה שתנאי השימוש שלה נמצאים ב:http://www.zooz.com/wp-content/uploads/2017/02/ZooZ-EULA-April-2015.pdf  זוז, הינה פלטפורמה המהווה יחידה כוללת לכל סוגי התשלומים באמצעות ממשק טכנולוגי. מכל מקום, החברה אינה מפקחת על אותם צדדים שלישיים. אנא קרא/י את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים בכדי להבין את נוהלי הפרטיות שלהם.

 

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי


בשעת השימוש באתר ו/או באפליקציה, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ”עוגיות” ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש/ת, מאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש/ת בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתרו/או האפליקציה.
מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש/ת, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש/ת ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש/ת דרך האתר תהיה מוגבלת.

 

זכות עיון במידע

 

החברה רשאית לאפשר לך לעיין במידע האישי אשר נצבר עליך במאגר המידע של החברה. לפני שנתיר לך לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ושאלות לגבי נסיעות אחרונות שביצעת (להלן: “הליך הזיהוי”). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לחברה על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של החברה, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:service-il@gett.com . לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מהחברה לספק לך את השירותים ו/או המוצרים באפליקציה ו/או באתר, כולם או חלקם. במידה ותבקש/י מהחברה למחוק את המידע האישי לגביך, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפוך את המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך.

 

קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים


לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. קישורים אלה מוצעים לנוחיותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך והנך הנושא/ת הבלעדי/ת בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים/ה ומאשר/ת כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באפליקציה ובאתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה. כמו כן, עליך לשמור על שם המשתמש/ת וסיסמת הגישה לאפליקציה ו/או לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר וכדאי שתתמיד להחליף את הסיסמא שלך מידי כמה חודשים.

 

“הודעות Push


החברה מיישמת באפליקציה שירות הודעות בדחיפה (“הודעות ה-Push”) המאפשרת לשלוח התראות וצלילים כאשר הן אינן פועלות באותו רגע, דרך שרתי המכשיר עליו מותקנת האפליקציה  iOS או אנדרואיד, לפי העניין). במסגרת השימוש באפליקציה, תישלחנה, מעת לעת, למכשיר הנייד שברשותך (שעל גביו מותקנות האפליקציה ובו ביקשת לקבל את השירותים), הודעות Push באמצעותן תוכל/י להתעדכן אודות מוצרים ושירותים נוספים שהחברה סבורה כי את/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין, וכן לקבל מידע נוסף אודות החברה והאפליקציה. הודעות ה-Push תישלחנה בזמנים ובתדירות כפי שייקבע על-ידי החברה. הינך מצהיר/ה כי ידוע לך שהודעות ה-Push עשויות לכלול מסרים שעשויים להיחשב כ”דבר פרסומת” כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008, והינך רשאי/ת לבטל או לעדכן את האפשרות לקבל את הודעות ה-Push, כולן או מקצתן, בכל עת, באמצעות שינוי הגדרות האפליקציה במכשיר הנייד שברשותך.


אובדן ו/או גניבת המכשיר הנייד

במקרה של אובדן המכשיר הנייד ו/או גניבת המכשיר, עליך להודיע על כך ללא דיחוי לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:service-il@gett.com. לאחר סיום מוצלח של תהליך הזיהוי, החברה תפעל על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה בשירותים באמצעות המכשיר הנייד שלך ו/או החשבון, וכן על מנת לשמור את נתוני השימוש שלך באפליקציה ו/או באתר ו/או בחשבון ו/או בשירותים ולסייע בהעברתם למכשיר הנייד שלך, ככל שתחפוץ/י בכך.

 

קניין רוחני


כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, באתר, במערכת הניהול ובשירותים המוצעים בהם, לרבות המשוב כהגדרתו להלן, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האפליקציה, האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באפליקציה ובכל הכלול בה כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאפליקציה ולאתר, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האפליקציה והאתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האפליקציה, האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האפליקציה והאתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: “הקניין הרוחני”).

הנך מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האפליקציה והאתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באפליקציה ובאתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.
בעת שימושך באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.
המשוב
הנך מוזמנ/ת להעביר לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני, האפליקציה, דף הפייסבוק שלה או בכל דרך אחרת הצעות לשיפור וייעול השירותים (להלן: “המשוב”). החברה אינה מתחייבת להשתמש במשוב בכל צורה. בנוסף, המשוב לא יקנה לך שום בעלות בקניין הרוחני כמפורט בפסקה לעיל, ומובהר בזאת כי לא תהי/ה זכאי/ת לקבלת פיצוי או תמורה מכל מין וסוג מהחברה בגין המשוב, בין אם החברה השתמשה בו בפועל ובין אם לאו.