Gett around

פתח תקווה

“אם המושבות”, פתח תקווה, שנוסדה בבוקר לח בשנת תרל”ח בידי יואל משה סולומון וחבריו (1878), נהנית גם היא מהשירותים השונים של Gett והשירות העסקי מספק פתרונות רבים לחברות ולעסקים באזורי התעשייה המפותחים של העיר.