Gett around

ראשון לציון

המושבה העברית הראשונה הפכה במהרה לחלק מהמהפכה של Gett, והעיר שנוסדה בעזרתו של הברון רוטשילד נהנית מהזמן וממהירות ש-Gett מספקת לרשל”צלים.